Financieel

Is uw brommer verzekeren wettelijk verplicht?

Bijzonder veel jongeren dromen er van om op een bepaald ogenblik met de brommer te kunnen rijden. Dat is begrijpelijk, want dit brengt toch een bepaald, extra gevoel van vrijheid met zich mee. Overgaan tot het aankopen van een brommer is echter slechts één ding. Vanaf dat ogenblik dient u namelijk ook rekening te houden met verschillende verplichtingen. De belangrijkste verplichting waarmee u wordt geconfronteerd heeft te maken met uw brommer verzekeren. De zogenaamde WA-verzekering voor brommers is wettelijk verplicht en dient dan ook door elke eigenaar of bestuurder te worden afgesloten. Zou u graag meer te weten willen komen over het afsluiten van de verplichte brommerverzekering? Lees dan snel verder!

  1. Waarom is uw brommer verzekeren bij wet verplicht?

Oké, ondertussen weet u dus dat uw brommer verzekeren bij wet verplicht is. De volgende vraag die zich dan opdringt is waarom dat nu precies het geval is. Het antwoord op deze vraag laat zich in de praktijk eigenlijk raden. Het is namelijk zo dat heel wat mensen er niet uit zichzelf voor kozen om een brommerverzekering af te sluiten. Op zich is dat alleen maar in het nadeel van de personen in kwestie zou u misschien denken, maar dat is helemaal niet juist. De wettelijk verplichte brommerverzekering is namelijk een zogenaamde WA-verzekering. Het betreft hier aldus geen verzekering die moet worden afgesloten voor uzelf, maar wel voor mogelijke derden die bij uw ongeval betrokken raken. Dit type van brommerverzekering zorgt er namelijk voor dat zij kunnen rekenen op een (gedeeltelijke) vergoeding van de opgelopen schade en niet uzelf. Het is dus eigenlijk in ieders belang dat de overheden van de meeste landen er in de wereld voor hebben gekozen om de WA-verzekering te verplichten. 

  1. Hoe werkt uw brommer verzekeren met de WA-verzekering?

Bovenstaande zegt het eigenlijk al een beetje, in principe geldt voor de WA-verzekering dat het een brommerverzekering is welke vooral interessant is voor de personen die nog bij uw ongeval betrokken zijn geraakt. Als u een aanrijding met uw brommer heeft veroorzaakt is het namelijk zo dat u verantwoordelijk bent. Wanneer u niet over een WA-verzekering zou beschikken zou u dus zelf moeten opdraaien voor de schade. Dat is uiteraard mogelijk, maar in de praktijk moet hier een niet onbelangrijke kanttekening bij worden gemaakt. Het is namelijk zo dat lang niet iedereen hier zomaar de financiële middelen voor beschikbaar heeft. Mede omwille van deze reden heeft men er aldus voor gekozen om de WA-verzekering in te voeren. 

Uw brommer verzekeren met behulp van  de WA-verzekering kan erg eenvoudig gebeuren. In principe dient u alleen maar aan te geven over welke brommer u beschikt en moet u vermelden dat u deze graag WA wenst te laten verzekeren. Vervolgens kunnen de verschillende verzekeraars u hiervoor een bepaald aanbod doen. Uw brommer verzekeren door middel van een WA-verzekering is de voordeligste optie op de markt waardoor u zich over het kostenplaatje in principe geen zorgen dient te maken. 

  1. Uw brommer verzekeren tegen eigen schade, kan dat? 

Een brommer verzekeren door middel van een WA-verzekering is uiteraard lang niet de enige mogelijkheid waarover u beschikt. Een brommer verzekeren kan in de praktijk dan ook op tal van verschillende manieren gebeuren. Er wordt op dit vlak dan ook een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de WA-verzekering en anderzijds de WA + diefstal + brand of de WA + diefstal + brand + aanrijding brommerverzekeringen. Hoe u, uw brommer gaat verzekeren is in de praktijk steeds afhankelijk van meerdere factoren. Er dient op dit vlak dan ook rekening te worden gehouden met de zaken die hieronder staan aangegeven: 

  1. Het soort brommerverzekering waarvoor u wenst te beschikken;
  2. De waarde waar de brommer over beschikt; 
  3. Wat de specificaties van de brommer precies zijn; 

De bij wet verplichte WA-verzekering wordt eigenlijk uitsluitend afgesloten door mensen die vooral hun brommer zo goedkoop mogelijk willen laten verzekeren. Daarbij nemen ze er dan ook genoegen mee dat ze enkel en alleen zijn verzekerd voor schade tegenover derden. Wilt u graag een meer uitgebreide brommerverzekering? In dat geval zult u moeten kiezen voor de onderstaande mogelijkheden: 

  1. De WA + diefstal + brand verzekering als gulden middenweg; 
  2. De WA + diefstal + brand + aanrijding verzekering voor een optimale dekking; 

Ondanks het feit dat uw brommer verzekeren met de meest complete brommerverzekering slechts één dekking meer biedt is het zo dat deze dekking in de praktijk ongelofelijk belangrijk is en bovendien ook een grote impact heeft op de verzekeringspremie die moet worden betaald. Het laten dekken door schade als gevolg van een aanrijding is dan ook een optie die die u goed moet overwegen. Eigenlijk is deze ook alleen maar interessant voor mensen die vaak met de brommer rijden en dus een aanzienlijk risico lopen.

  1. Denk goed na over uw brommer verzekeren

Uw brommer verzekeren kan duidelijk op verschillende manieren gebeuren. Wat de beste optie is voor persoon A hoeft in de praktijk zeker niet de beste optie te zijn voor persoon B. Sterker nog, in het merendeel van de gevallen is dat beslist niet zo. Omwille van deze reden is het altijd belangrijk om even grondig na te denken over wat u precies verwacht van uw brommerverzekering. Welke dekkingen moet deze bijvoorbeeld precies voorzien en vooral wat zijn de kosten waarmee u geconfronteerd wenst te worden? Uw brommer verzekeren zonder er goed over na te denken zorgt er in de praktijk zo goed als zeker voor dat u gaat kiezen voor de foute verzekering. Het spreekt voor zich dat dit absoluut niet interessant is, integendeel.

  1. Uw brommer verzekeren tegen de scherpste prijs 

Wilt u graag uw brommer verzekeren tegen een zo laag mogelijke verzekeringspremie? In dat geval is het altijd de moeite waard om even een offerte aan te vragen bij meerdere verzekeraars. U zou er eventueel ook voor kunnen kiezen om een automatische vergelijking uit te voeren. In beide gevallen zal het al snel duidelijk worden hoe en vooral ook waar u nu precies de beste brommerverzekering tegen de scherpste prijs kunt afsluiten. Het is onnodig om te zeggen dat u zo behoorlijk wat kunt besparen voor wat uw brommer verzekeren betreft.
Verzeker uw brommer online via DIKS Verzekeringen.