bedrijfsongeval schadevergoeding
Financieel

Op je werk een ongeluk krijgen

Een ongeluk op de werkvloer is zo gebeurd, hierbij kun je letsel oplopen zoals een gebroken hand of snijwonden waardoor je niet meer in staat bent om te werken. In sommige gevallen werkt het bedrijfsongeval nog ver door in je privéleven, je kunt sommige dingen niet meer en je inkomen is ook nog eens omlaag gegaan. Dan wordt er nog niet gesproken over de eventuele pijn en ongemakken die het kan veroorzaken. Ben je van mening dat je werkgever aansprakelijk is voor de schade kun je een schadeclaim indienen bij de werkgever.

bedrijfsongeval schadevergoeding
Welder accident in workshop at factory industrial,first aid at factory.

Staan er vaste bedragen voor een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval schadevergoeding is geen vastgesteld bedrag, de omstandigheden bepalen de hoogte van de eventuele schadevergoeding. Bepalend is de aard van de klachten en de ernst daarvan. Leeftijd en het verdere verloop van je leven zijn ook bepalend, ben je jong en kun je nooit meer werken dan bepaald dit alles. Maar om te beginnen moet er eerst worden vastgesteld of de werkgever wel aansprakelijk is voor het letsel van de werknemer.

bedrijfsongeval schadevergoeding
Safety is very inportant at work. Accidents can happen often. If you want more images with a accident at work please click here.

Hoe bepaal je wie er aansprakelijk is?

Je kunt bij een bedrijfsongeval schadevergoeding er niet blind vanuit gaan dat je deze zomaar krijgt. Het moet duidelijk zijn dat de werkgever niet of onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. De werkgever is bijvoorbeeld verplicht bij gevaarlijke machines veiligheidsbrillen te verstrekken. het spreekt voor zich dat de schade opgelopen moet zijn tijdens de overeengekomen werkzaamheden. Een bedrijfsongevallenverzekering vergoedt over het algemeen alle opgelopen letselschade. Ook de materiële letselschade wordt vergoed, deze kosten zijn onder andere reiskosten, kosten voor juridische bijstand of medische kosten.