Pensioen

Pensioen is altijd in beweging

Pensioenwetgeving is ingewikkeld, regels en wetten veranderen van tijd tot tijd. Als je er niet iedere dag mee bezig bent loop je al snel achter de feiten aan, Synerga BV is gespecialiseerd in pensioenen en er elke dag mee bezig. Door er iedere dag mee bezig te zijn bouw je niet alleen ervaring op, je leert ook de belangrijke kleine kneepjes van het pensioen kennen. Ieder persoon in uniek, ook niet ieder pensioen is gelijk of heeft dezelfde regels en wetten.

Sparen voor je pensioen

Werkgevers en werknemers

Voor werknemers die werken is het pensioen ook zeer belangrijk, in hoge mate zijn zij afhankelijk van de informatie die de werkgever verstrekt. Synerga BV communiceert in eenvoudige taal zowel naar de werkgever als de werknemer zodat iedereen de moeilijke theorie van het pensioen begrijpt. Desgewenst sturen we de werkgever aan, zodat er geen fouten worden gemaakt met de pensioenen van de werknemers. Met onze manier van werken weten we praktisch zeker dat we je pensioen veilig hebben gesteld, en krijgt wat we hebben berekent voor je.

pensioen krijgen

Informatie over een pensioenregeling

Is je personeel van mening, of jij als bedrijf dat het pensioen eens goed bekeken moet worden van je mensen? Door simpelweg de module samen met ons te doorlopen weet je of het een goed idee is om een pensioen op te zetten. Kies je er voor om een regeling op te zetten, dan moet het natuurlijk duidelijk zijn wat hiervan de kosten zijn. Wil je er een bepaald risico mee lopen of wil je een gegarandeerde pensioenuitkering. Dit zijn zomaar een aantal vragen waarmee we aan de gang gaan.