Geen categorie

Wat is de wetgeving rondom fleet management?

Veel transportbedrijven willen graag gebruik maken van Fleet management. Met dit systeem – wat ook wel fleet management of auto volgsysteem wordt genoemd – kun je de ritten van chauffeurs volgen middels GPS-data. Dit levert vele voordelen op. Zo maakt het ritten niet alleen efficiënter en veiliger, het bevordert ook klanttevredenheid en het werkplezier van de chauffeur. Toch zijn sommige chauffeurs huiverig als het gaat om het gebruik van Fleet management. Privacy staat hoog in het vaandel en het is de vraag in hoeverre het systeem in strijd is met bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit blog wordt uitgelegd hoe het zit met de wetgeving rond Fleet management.

Fleet management absoluut niet verboden

Om maar gelijk duidelijkheid te scheppen: Fleet management is absoluut niet verboden. Werkgevers hebben het recht om een auto volgsysteem in een voertuig te plaatsen. Wel zijn ze verplicht zich aan bepaalde voorwaarden te houden die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De belangrijkste voorwaarde is dat een werkgever zijn werknemers altijd vooraf geïnformeerd moet hebben. Een chauffeur moet dus op pad gaan in de wetenschap dat zijn rit gevolgd wordt. Een andere zeer belangrijke voorwaarde is dat een werkgever altijd een reden op moet geven waarom hij (of zij natuurlijk) het nodig acht om een volgsysteem in de auto van de werkgevers te plaatsen. 

 

Deze reden moet legitiem zijn. Een voorbeeld van zo’n legitieme reden kan zijn dat een een werkgever na wil kunnen gaan waar zijn auto’s zijn omdat hij zijn dichtsbijzijnde werknemer naar een klant wil sturen. Ook het argument dat een werkgever zijn auto’s en zijn werknemers veilig wil houden wordt als legitiem gezien. Kortom: juridisch gezien is het al vrij snel geoorloofd om Fleet management in de auto’s van werknemers te plaatsen. 

Goed voor de werknemer

Natuurlijk is het logisch dat werknemers een beetje terughoudend zijn als ze horen dat ze elke rit gevolgd gaan worden. Toch is het als werkgever belangrijk om de chauffeurs te laten inzien dat het gebruik van Fleet management voor hen juist alleen maar voordelen biedt. Zo helpt het om efficiënt te werken, wat het werkplezier als het goed is verhoogt. Daarnaast wordt de Fleet management ingezet om de veiligheid van de chauffeurs beter te kunnen waarborgen, wat natuurlijk ook alleen maar voordelen biedt voor hen. Het belangrijkste is dat u als werkgever open en eerlijk communiceert met uw werknemers. Leg helder uit wat het doel is achter het plaatsen van Fleet management en garandeer ze dat er geen misbruik gemaakt wordt van de data.