Wat maakt een samenlevingscontract precies zo interessant?

Vroeger was het zo dat het merendeel van de mensen die samen gingen gaan wonen getrouwd waren. Dat zorgde automatisch voor een bepaalde (wettelijke) zekerheid. De tijden zijn op dit vlak echter door de jaren heen danig veranderd. Ondertussen is het dan ook zo dat veel mensen er niet meer voor kiezen om te trouwen. Zij gaan dan gewoon als koppel samenwonen. Dat is uiteraard mogelijk, maar op deze manier kan je uiteraard niet rekenen op ook maar eender welke vorm van wettelijke bescherming. Omwille van deze reden is het zogenaamde samenlevingscontract in het leven geroepen. Op deze manier kan je bijvoorbeeld duidelijk maken bij een breuk welke eigendommen er aan welke partner toebehoren. Zou je nu graag meer willen ontdekken over het samenlevingscontract en hoe interessant deze precies is? Dan moet je vooral snel verder lezen!

Welke problemen stellen er zich vaak in de praktijk?

Op zich is het natuurlijk zo dat je niet verplicht bent om te trouwen wanneer je samen gaat wonen. Vroeger kozen het merendeel van de mensen hier echter natuurlijk wel voor. Dat had als gevolg dat er in het merendeel van de gevallen sprake was van een wettelijke basis waar op terug kon worden gevallen. Dat geldt tegenwoordig niet meer. Het is mede omwille van deze reden dat er zoiets als een samenlevingscontract in het leven is geroepen. Deze zorgt ervoor dat je in de praktijk onder meer kan rekenen op de voordelen zoals hieronder aangegeven: 

  • Het is altijd duidelijk welke inboedel bij welke partner hoort; 
  • Er wordt op papier vastgelegd hoeveel elke partner financieel bijdraagt in het huishouden;
  • Er kan aanspraak worden gemaakt op het partnerpensioen;
  • Het wordt mogelijk om een testament op te maken;
  • Er hoeft in bepaalde gevallen geen erfbelasting te worden betaald;

Bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat het in de praktijk sterk wordt aangeraden om op z’n minst te overwegen om een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen.

Kunnen kinderen ook mee opgenomen worden in het contract?

Een vaak gehoorde vraag heeft betrekking tot het feit of kinderen eveneens mee opgenomen kunnen worden in het samenlevingscontract of niet. Dat is zeker mogelijk. Zo kan er bijvoorbeeld door middel van dit document worden aangegeven of de partner bijvoorbeeld ook financieel bijdraagt voor het inwonende kind van de andere partner of niet. Ook door het vastleggen van dergelijke afspraken wordt ervoor gezorgd dat er hier nooit vervelende discussies over kunnen ontstaan. 

Een samenlevingscontract is geen overbodige luxe!

Voor menig aantal koppels geldt dat ze zich de vraag stellen of een samenlevingscontract wel echt noodzakelijk is. Door de jaren heen is duidelijk geworden wat het enorme belang van een dergelijke overeenkomst is. Wanneer mensen verliefd zijn en elkaar graag zien spreekt het voor zich dat een dergelijke overeenkomst doorgaans het verste van hun zorgen is. Op het ogenblik dat er een kink in de kabel komt wordt dat natuurlijk een compleet ander verhaal. Wanneer er dan helemaal niets op papier is gezet zal je tot de vaststelling komen dat het regelen van bepaalde zaken toch niet zo eenvoudig wordt. Men laat ook niet voor niets een levenstestament opstellen. Het mag dan ook duidelijk zijn, het laten opstellen van een samenlevingsovereenkomst is in de praktijk absoluut interessant wanneer je niet bent getrouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *